Måltider

Vi har ett tillagningskök med vår egen kock som heter Lena Bonnevier och nås på telefonnummer 018-7270910.

2 juni 2017