Forum för samråd

På vår förskola finns dessa forum för samråd och föräldrasamverkan

Daglig kontakt med pedagogerna vid lämning och hämtning

• Introduktionssamtal för alla nya barn och föräldrar.
• Utvecklingssamtal en gång per termin
• Sommarfest
• Luciafest
• Barnråd. Barnen ges ett forum för samråd en gång per termin.
• Samtal efter önskemål och initiativ från föräldrar med berörd pedagog, biträdande förskolechef eller förskolechef

 

Uppdaterad: