Lärmiljöer

Barn utforskar ljusI förskolans läroplan skrivs miljöerna fram som ett viktigt tillägg till barns lärande; 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden (s. 6)

Uppsala kommuns förskolor har därför arbetat fram ett koncept för lärmiljöer som barnen ska ha rätt att möta. Tanken är att lärmiljöerna ska vila på 6 hörnstenar; tillgänglighet, valmöjlighet, variation, tydlighet, flexibilitet och estetik. I miljöerna ska barnen ha möjlighet att utforska och utmanas i läroplanens samtliga ämnesområden.

Lärmiljöerna kan bestå av

  • Bygg och konstruktionsmiljö, utforska kring teknik och matematiskt tänkande
  • Ljudmiljö, dans, musik, och drama, ljudexperimenterande miljö,
  • Ljusmiljö, naturvetenskaplig och laborativ miljö
  • Ateljé /verkstadsmiljö, mångfald av material och uttryck av flera språk
  • Sand och vattenmiljö, naturvetenskaplig, matematisk och laborativ miljö
  • Språk & digitalmiljö, kommunikation, utveckla intresse för skriftspråk, symboler och bild
  • Miljö för avskildhet, eftertanke, reflektion, vila, läsa
Uppdaterad: