Besök

Vill du besöka vår förskola?

Om du är nyfiken på vår förskola så är du varmt välkommen att besöka oss.

Kontakta Ulrika Hübinette eller Inger Jansson för att boka in ditt besök. Båda nås på tfn 018-727 95 04.

5 januari 2017