Kontakt

Direktnummer till våra avdelningar

Gula Tunnan: 018-727 95 04 och 072-254 34 26
Blå Viggen: 018-727 95 05 och 072-254 34 27
Gröna Draken: 018-727 95 08 och 072-254 34 29

Röda Gripen: 018-727 95 06 och 072-254 34 28

Pandagruppen 018-727 23 56 och 0766-95 85 34

Rektor
Magdalena Berglund

Förskollärare

Yvonne Gisterå

Förskollärare

Åsa Lernberg

Barnskötare

Ingela Larsson

Barnskötare

Inger Jansson

Barnskötare

Maud Lundgren

Barnskötare

Emma Blom-Chaisawat

Förskollärare

Elisabet Ekerby

Förskollärare

Lindha Kling

Barnskötare

Pernilla Nordlund

Barnskötare

Annika Boström

Barnskötare

Heléne Jonson

Förskollärare

Helena Lindström

Förskollärare

Karin Blom

Barnskötare

Marianne Kullberg

Kontakta oss

Carina Carlsson

Barnskötare

Hanna Larsson

Barnskötare

Alva Ruhl

Barnskötare

Ebtesam Abroshan

Förskollärare

Eva Engvall

Barnskötare

Sandra Blom

Barnskötare

Mattias Larsson

Förskollärare

Amanda Gillerwård

Förskollärare

Alexandra Granroth

Förskollärare

Föräldraledig
Louise Messer

Förskollärare

Pascal Belzu Mannberg

Förskollärare

Tjänstledig
Vilma Fuentes Godoy
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt