Kontakt

Direktnummer till våra avdelningar

Gula Tunnan: 018-727 95 04 och 072-254 34 26

Blå Viggen: 018-727 95 05 och 072-254 34 27

Gröna Draken: 018-727 95 08 och 072-254 34 29

Röda Gripen: 018-727 95 06 och 072-254 34 28

Förskolechef

Elisabeth Ståhl

Biträdande förskolechef

Magdalena Berglund

Pedagogisk utvecklare

Mimmi Örberg

Pedagogisk utvecklare

Jenni Nilsson

IT-pedagog

Patrick Dorls

Förskollärare

Yvonne Gisterå

Förskollärare

Åsa Lernberg

Barnskötare

Ingela Larsson

Barnskötare

Inger Jansson

Barnskötare

Maud Lundgren

Förskollärare

Elisabet Ekerby

Barnskötare

Emma.Blom

Förskollärare

Louise Messer

Förskollärare

Ulrica Hübinette

Förskollärare

Vilma Fuentes Godoy

Barnskötare

Pernilla Nordlund

Förskollärare

Pascal Belzu Mannberg

Förskollärare

Lindha Kling

Barnskötare

Heléne Jonson

Förskollärare

Karin Blom

Barnskötare

Annika Broström

Förskollärare

Helena Lindström

Barnskötare

Marianne Kullberg

Kontakta oss

Carina Carlsson

Förskollärare

Ann-Christin Karsch Bergsten

Barnskötare

Hanna Larsson

Barnskötare/Resurs

Alva Ruhl

Barnskötare/Resurs

Ebtesam Abroshan

Förskollärare

Eva Engvall

Förskollärare

Sofia Hagberg

Barnskötare

Andreas Stenberg

Barnskötare

Sandra Blom

Barnskötare

Mattias Larsson

Förskollärare

Rakel Gestsdottir
7 mars 2018