Kontakt

Direktnummer till våra avdelningar

Gula Tunnan: 018-727 95 04 och 072-254 34 26

Blå Viggen: 018-727 95 05 och 072-254 34 27

Gröna Draken: 018-727 95 08 och 072-254 34 29

Röda Gripen: 018-727 95 06 och 072-254 34 28

Förskolechef

Elisabeth Ståhl

Biträdande förskolechef

Magdalena Berglund

Pedagogisk utvecklare

Mimmi Örberg

Pedagogisk utvecklare

Jenni Nilsson

Förskollärare

Yvonne Gisterå

Förskollärare

Åsa Lernberg

Barnskötare

Ingela Larsson

Barnskötare

Inger Jansson

Barnskötare

Maud Lundgren

Barnskötare

Emma Blom-Chaisawat

Förskollärare

Elisabet Ekerby

Förskollärare

Lindha Kling

Barnskötare

Pernilla Nordlund

Barnskötare

Annika Boström

Barnskötare

Heléne Jonson

Förskollärare

Helena Lindström

Förskollärare

Karin Blom

Barnskötare

Marianne Kullberg

Kontakta oss

Carina Carlsson

Barnskötare

Hanna Larsson

Barnskötare

Alva Ruhl

Barnskötare

Ebtesam Abroshan

Förskollärare

Eva Engvall

Barnskötare

Sandra Blom

Barnskötare

Mattias Larsson

Barnskötare

Andreas Stenberg

Barnskötare

Maja Linnér

Förskollärare

Amanda Gillerwård

Förskollärare

Alexandra Granroth

Förskollärare

Clara Winblad

Barnskötare

Elin Carlson

Förskollärare

Tjänstledig
Sofia Hagberg

Förskollärare

Föräldraledig
Louise Messer

Förskollärare

Föräldraledig
Pascal Belzu Mannberg

Förskollärare

Tjänstledig
Vilma Fuentes Godoy
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt