Gemensamt fokus 2020-2021

På Tunaparken arbetar vi med projekt. Vi har ett gemensamt huvudfokus på förskolan och utifrån detta utformas ett projekt eller temaarbete utifrån den unika barngruppens intressen, frågor och behov.

Under läsåret 2020-2021 är vårt gemensamma fokus på förskolan ”möten med teknik genom bilderböcker”. Eftersom våra projekt och temaarbeten löper över ett helt läsår får barnen möjlighet att undersöka, fördjupa sig och lära tillsammans på olika sätt och utifrån flera olika perspektiv.

Leken tar stor plats på Tunaparken och vi strävar ständigt efter att vår miljö och material ska locka barnen till lek och fantasi. I leken får barnen möjlighet att utveckla sitt sociala samspel, lära av varandra och ha roligt tillsammans. Vi pedagoger finns med barnen i leken för att lotsa och vägleda så att alla barn får det stöd de behöver för att få blomstra i leken.

Böcker och läsning är ett naturligt inslag på Tunaparken. Alla barn har tillgång till bilderböcker i miljön.Vi läser med och för barnen. Förutom fysiska böcker använder vi också tex. digitala bilderbokstjänster, sagopåsar och berättande utifrån bilder.

Uppdaterad: