Gemensamt fokus 2022-2023

På Tunaparken arbetar vi med projekt. Vi har ett gemensamt huvudfokus på förskolan och utifrån detta utformas ett projekt eller temaarbete utifrån den unika barngruppens intressen, frågor och behov.

I vårt gemensamma fokusområdet 2022-2023 tar vi avstamp i bilderböcker. Vi kommer med bilderböckers hjälp jobba med att bredda barnens språk och lek. Vi utgår utifrån frågorna vad händer i boken, vad gör de i boken, vilka finns med i boken?

I böckerna kan vi hämta inspiration till lekar och fantasier. Vi kan få ta del av andras liv, erfarenheter och perspektiv genom böcker. För barnen är leken en demokratisk utgångspunkt. I leken kan barnen få uppleva samförstånd, hjälpsamhet, hänsyn, turtagning, omsorg, respekt och gemenskap, vilka alla är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. Alla barn, oavsett förutsättningar, ålder, kön, språk och erfarenheter ska kunna delta, uppleva glädje och få utvecklas i leken på förskolan tillsammans med andra barn.

För att kunna delta i lek med andra barn är språk och kommunikation en viktig del och genom böcker möter barnen språk på flera vis t.ex. genom bildspråk, skriftspråk och boksamtal. Förutom fysiska böcker använder vi också tex. digitala bilderbokstjänster, sagopåsar och berättande utifrån bilder.

Vi jobbar för att skapa förståelse för människors olika individuella behov och också för hur vi kan hjälpa varandra och arbeta tillsammans. Genom att använda böcker så kan vi ge barnen gemensamma och konkreta upplever och vi kan jobba med att stimulera barnens språkutveckling. Eftersom våra projekt och temaarbeten löper över ett helt läsår får barnen möjlighet att undersöka, fördjupa sig och lära tillsammans på olika sätt och utifrån flera olika perspektiv.

Leken tar stor plats på Tunaparken och vi strävar ständigt efter att vår miljö och material ska locka barnen till lek och fantasi. I leken får barnen möjlighet att utveckla sitt sociala samspel, lära av varandra och ha roligt tillsammans. Vi pedagoger finns med barnen i leken för att lotsa och vägleda så att alla barn får det stöd de behöver för att få blomstra i leken.

Böcker och läsning är ett naturligt inslag på Tunaparken. Alla barn har tillgång till bilderböcker i miljön.Vi läser med och för barnen. Förutom fysiska böcker använder vi också tex. digitala bilderbokstjänster, sagopåsar och berättande utifrån bilder.

Uppdaterad: