VFU Verksamhets förlagd utbildning

VFU innebär att lärarstudenten får tillfälle att i verksamheten studera läraryrket och de ämnen de väljer i sin utbildning. I VFU förbereds studenten därmed för kommande yrkesverksamhet och får praktiska erfarenheter som kan användas i fortsatta studier.

VFU förenar de teoretiska och praktiska delarna av utbildningen.
Exempel: I samarbete med och under handledning av ett lärarlag på förskola får studenten ta del av den dagliga planeringen, undervisningen och uppföljning. Han/hon kommer också att få ta del av samarbetet med barn och föräldrar.

 

Kommunala lärarutbildare, LLU är:
Yvonne Gisterå
Telefon: 018-7279506.

Karin Blom
Telefon:018-7279508

 

 

Uppdaterad: