Introduktion

Vi tillämpar en introduktion där du som vårdnadshavare är med under tre hela dagar. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn under alla rutiner och aktiviteter. Därefter anpassas introduktionen till varje barn.

Under introduktionen deltar barn och vårdnadshavare i förskolans aktiviteter. På så vis ges barnen och vårdnadshavare möjlighet att lära känna de andra barnen, pedagogerna och verksamheten.

Den första tiden fokuserar vi framförallt på trygghet och trivsel, och att lära känna era barn.

Under er introduktion kommer ni att ha ett samtal med en av pedagogerna och där ni får berätta om ert barn och ställa frågor till oss på förskolan.

Följ gärna länken under så får du mer information om hur en introduktion går till på Tunaparkens förskola.

Broschyr om Introduktion 2022.pdf  (PDF, 228 KB)

 

Rutiner med anledning av Covid-19

  • Endast en medföljande Vuxen / barn under introduktionen
  • Endast symptomfria barn och vårdnadshavare får vara på förskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: