Vår verksamhet

Barn som leker i snön Foto: Tunaparkens förskola
Leker med klossar Foto: Tunaparkens förskola
Målar i snö på ljusbord Foto: Tunaparkens förskola
Barn som målar Foto: Tunaparkens förskola
Barn som bygger med klossar Foto: Tunaparkens förskola
Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

På Tunaparkens förskola arbetar pedagoger med hög kompetens och ett stort engagemang för att ständigt utveckla och förbättra utbildningen.  På Tunaparken arbetar vi i åldersnära grupper med ett arbetssätt som präglas av projektarbete och pedagogisk dokumentation. Med hjälp av dokumentation och reflektion synliggör vi och tar tillvara på barnens intressen, behov och lärprocesser, vilket resulterar i en ständigt föränderlig lärmiljö. Tanken är att miljön ska vara utforskande och bjuda in barnen till lek.

I vårt gemensamma fokusområdet 2022-2023 tar vi avstamp i bilderböcker. Vi kommer med bilderböckers hjälp jobba med att bredda barnens språk och lek. Vi utgår utifrån frågorna vad händer i boken, vad gör de i boken, vilka finns med i boken?

I böckerna kan vi hämta inspiration till lekar och fantasier. Vi kan få ta del av andras liv, erfarenheter och perspektiv genom böcker. För barnen är leken en demokratisk utgångspunkt. I leken kan barnen få uppleva samförstånd, hjälpsamhet, hänsyn, turtagning, omsorg, respekt och gemenskap, vilka alla är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. Alla barn, oavsett förutsättningar, ålder, kön, språk och erfarenheter ska kunna delta, uppleva glädje och få utvecklas i leken på förskolan tillsammans med andra barn.

För att kunna delta i lek med andra barn är språk och kommunikation en viktig del och genom böcker möter barnen språk på flera vis t.ex. genom bildspråk, skriftspråk och boksamtal. Förutom fysiska böcker använder vi också tex. digitala bilderbokstjänster, sagopåsar och berättande utifrån bilder.

Våra ledord som genomsyrar hela utbildningen är : 

- Respekt, nyfikenhet och erkännande gentemot varandra. 

- Tilltro till barnets alla förmågor. 

- Möjlighet till tillhörighet och inflytande i gruppen och samhället för alla barn. 

- En ständig strävan efter att utbildningen ska vara lustfylld, lekfull och lärorik.