Vår verksamhet

 

lek vid draperiForm-matematikKompishänder

På Tunaparkens förskola arbetar pedagoger med hög kompetens och lång erfarenhet. Pedagogerna har ett stort engagemang för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. På Tunaparkens förskola arbetar vi med åldersnära grupper med ett arbetssätt som präglas av projektarbete och pedagogisk dokumentation. Med hjälp av dokumentation och reflektion synliggör vi och tar tillvara på barnens intressen, behov och lärprocesser. Vilket resulterar i en ständigt föränderlig lärmiljö.

Våra ledord som genomsyrar hela verksamheten är :

- Respekt, nyfikenhet och erkännande gentemot varandra.

- Tilltro till barnets alla förmågor.

- Möjlighet till tillhörighet och inflytande i gruppen och samhället för alla barn.

- En ständig strävan efter att verksamheten ska vara lustfylld, lekfull och lärorik.

 

Uppdaterad: