Verksamhet & pedagogik

Arbetssätt och pedagogik

 

lek vid draperiForm-matematikKompishänder

På Tunaparkens förskola arbetar pedagoger med hög kompetens och lång erfarenhet. Pedagogerna har ett stort engagemang för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. På Tunaparkens förskola arbetar vi med åldersnära grupper med ett arbetssätt som präglas av projektarbete och pedagogisk dokumentation. Med hjälp av dokumentation och reflektion synliggör vi och tar tillvara på barnens intressen, behov och lärprocesser. Vilket resulterar i en ständigt föränderlig lärmiljö.

 Vi använder oss av Unikum som plattform för dokumentation och för kommunikation med vårdnadshavare.

Uppdaterad: