Om oss

Tunaparkens förskola

Tunaparkens förskola ligger i Tunabackar, och öppnades i januari 2017. Förskolan har åtta avdelningar, är i två plan, och är byggd så att två avdelningar delar på en sektion. Vi arbetar i åldersnära grupper med yngre och äldre barn.

Vår förskola erbjuder barnen en trygg och pedagogisk lärmiljö som utmanar och lockar till utforskande, lek och aktiviteter. Tunaparkens ledord är trygghet, upptäckarlust, gemenskap samt glädje och grundar sig i att alla barn ska lyckas i det livslånga lärandet. 

Vi arbetar för att skapa ett gott klimat i gruppen där alla barn känner sig sedda och hörda. Vi lyssnar på barnen och arbetar med att barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten.  Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnens nyfikenhet, utforskande och intressen styr verksamheten. Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och förändrade kunnande.

Hitta hit

Uppdaterad: