Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

  • Daglig kontakt med pedagogerna vid lämning och hämtning
  • Introduktionssamtal för alla nya barn och föräldrar
  • Utvecklingssamtal en gång per läsår
  • Forum för samråd / föräldramöte
  • Föräldraenkät- varje år får du som vårdnadshavare svara på en enkät, där vi tar del av resultat som en del i vårt kvalitetsarbete
  • Olika föräldramöten
  • Unikum- lärlogg för ditt barn
Uppdaterad: