Pedagogisk dokumentation

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet använder sig pedagogerna av reflektion och analys tillsammans med barn och kollegor med hjälp av dokumentationer av verksamheten (så som film, bilder och anteckningar).

Med pedagogisk dokumentation kan den egna praktiken granskas och synliggöras och blir på så vis ett verktyg som gör det möjligt att följa barns utveckling och lärande, i relation till hur förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.

Genom pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som sker bland barnen, det som barnen är intresserade av och upptagna med att undersöka i den dagliga verksamheten.

Samtliga pedagoger utbildas i pedagogisk dokumentation i en strategisk fortbildningssatsning.

Uppdaterad: